Ich bin dabei
Breitensport
Wettkampf

Unser Team

Diete Gummerer

Verantwortlich für Wettkampf

diete@turnen.it

Bärbl Tutzer

Kurs 01

333 2887306

baerbl.turnen@gmail.com

Vera Mahlknecht

Kurs 02/03/04

349 8095936

 

 

Sabine Hepperger

Kurs 05/06/07/08/09

sabine@turnen.it

 

 

Manuel Trafojer

Kurs 10/11

Vera Rehbichler

Kurs 10/11

vera@turnen.it

Dario Gulberti

Wettkampfgruppe

dario@turnen.it

338 1480408

Katia Menestrina

Wettkampfgruppe

 

 

 

 

 

Petra Rehbichler

Verantwortlich für Breitensport

petra@turnen.it

Alex Rehbichler

Kurs 3

Monika Tschenett

Kurs 05/06/07/08/09

Franziska Seifert

Kurs 05/06

Oscar Chiusi

Kurs 11

Enerjeta Cekrezi (Eri)

Kurs 12/13/14 und Wettkampfgruppe

327 2895244

Morena Righetti

Kurs 12/13/14 und Wettkampfgruppe